”Gud är Sinnet med vilket jag tänker.”

Jag vaktar på mina tankar, jag försöker att inte tänka så mycket.

Ty under alla de vettlösa och galna föreställningar som jag har belamrat mitt sinne med finns de tankar jag tänker med Gud.

Jag sållar agnarna från vetet, kvar blir bara de verkliga tankarna, Gud är en tanke, jag är en tanke som kommer från Gud.

Jag tar ansvar för mitt liv!

Jag står upp för det jag tror på, i alla väder!

Jag låter mig inte knäckas av en massa tyckanden.

Jag är ingen ”people pleaser”.

Jag njuter. Jesus Kristus är vägen, sanningen och livet. Han har gått före, Han är min storebror som håller mig i handen överallt. Endast det som Gud vill att jag skall göra är verkligt och därmed möjligt.