”Gud är ljuset i vilket jag ser.”

Jag kan ingenting se åtskild från Honom.

Jag kan ingenting göra av mig själv, absolut ingenting. Jag påminner mig om detta hela tiden. Jag tar ett steg tillbaka och låter Honom leda vägen. Han kommer att tala om för mig vad jag skall göra, säga och tänka undan för undan i den takt jag klarar av.

Detta är min livsuppgift; att lära mig att skilja på de två rösterna, egots röst och Rösten som talar för Gud. Välja bort egots röst helt och hållet och bara lyssna till Guds Röst. Jag märker vilken röst jag lyssnar till genom den känsla som genomstrålar mig. Är det kärlek eller är det rädsla.

Ljuset finns inom mig, Gud finns inom mig. Jag släpper fram det genom att lyssna till Hans Röst och följa den. Våga vara den du i sanning är, det är mod.