”Gud är min Källa. Jag kan inte se åtskild från Honom.”

Tack Fader,

för att jag vaknar upp lätt i mitt sinne,

glad att stiga upp,

tacksam för det jag ser.

Tack Fader,

för den Helige Ande som Du givit mig

så att jag alltid kan stå i förbindelse med Dig.

Den Helige Ande hjälper mig att omvandla min varseblivning till kunskap,

denna omvandling renar mitt sinne och tar bort allt som inte är sant.

Den Helige Ande hjälper mig att se att jag inte kan se någonting åtskild från Dig,

Den Helige Ande hjälper mig att göra mitt ego ogjort, ja helt enkelt eliminerar det.