”Gud är min styrka. Sant seende är Hans gåva.”

Med Gud i mitt sinne ser jag, hör jag, lever jag.

Med Gud i mitt sinne känner jag min styrka som är så stor på ett ödmjukt sätt. Jag sträcker på mig, jag växer.

Jag är medveten om min storhet genom att jag ser att jag är Guds Son. Vilken himlastormande lycka det är.

I mitt inre ljuder tonerna av en melodi jag hört förut, den är så välbekant, så vacker. Den handlar om Kärleken, den ljuder:

Gud älskar mig, Gud älskar alla, jag älskar Gud.