”Jag är välsignad som Guds Son.”

Var 10-e minut idag säger jag dessa ord till mig själv – som en påminnelse.

Jag har gjort ett val. Jag har valt att vara en bärare av Guds Ord och jag vet att vi alla som Guds Son är utan skuld.

På grund av att jag vet detta behöver jag den påminnelse jag får genom att läsa och praktisera En Kurs i Mirakler varje dag.