”Min helighet är min frälsning.”

Du kan bara ge det du har, det du är.

Så snart du tänker en kärlekslös tanke påminn dig om vem du är. Att du är kärleksfull och helig och fullkomlig.

En kärlekslös tanke är ingenting annat än ingenting.

Kärlek är allting.