”Det finns ingenting min helighet inte kan göra.”

Är det inte underbart!!

Runt, runt

allting händer om och om igen

till dess jag upptäcker att det finns en väg

ut ur livets cirkel som egentligen är en spiral

som mynnar i evighetens cirkel av ljus

där det inte finns någon början och inget slut

allt bara är – evigt – fulländat.