”Min helighet välsignar världen.”

Min funktion är att se världen genom min egen helighet.

Jag har rätt till allting, all lycka, all glädje, all kärlek – det är min födslorätt.

Tyst och stilla vill jag välsigna världen. Mig – Dig – Andra – Alla.

Det är som om allting flyter ihop. Som dropparna i vattnet inte går att skiljas år. Som snöflingorna som sakta dalar ner till marken och finner varandra och förenas.

Jag börjar med att välsigna individer som så småningom flyter ihop till alla och allting.