”Jag har hittat på den värld jag ser.”

När jag ser med Gud, ser jag bara ljus och kärlek, allting är ett.

Idag läste jag om ett musikband i Mexico bestående av 17 personer som hittats döda i en brunn – skjutna.

Jag frågar Gud – vad betyder detta, jag förstår det inte.

Min inre värld ger den yttre. Jag har hittat på den värld jag ser.

Jag kan inte annat än tänka att jag måste ta hand om mitt eget hat. En liten irritation är ju detsamma som ett hat. Allt detta kommer från egot som bara vill hålla mig i sitt grepp.

Jag vaktar på mina tankar, jag ser till att ändra mina felaktiga tankar. Tankar där jag släpper in egot och låter det styra.

Vad är egot bra för egentligen? Ingenting – det finns ju inte ens.

Jag släpper det, jag är den jag i sanning är. Jag är som min storebror Jesus Kristus.