”Gud är i allt jag ser.”

Jag ser Honom när jag ser med kärlek, uppskattning och ett öppet sinne.

Jag skriver ner några stolpar från mitt liv;

Idag är det 45 år sedan min pappa störtade med sitt Drakenplan!

Min dotter Tina skall göra ett ultraljud på hjärtat och göra ett arbetsEKG!

En väninna fyller 50 snart!

Mitt barnbarn fyller 13 år snart!

Vad har dessa saker för gemensam nämnare? Vad betyder de egentligen?

Ingenting annat än att Gud och Kärleken finns i allting.

Var inte rädd, ha tillit till att allt är till det bästa, även om det tycks vara tvärtom.

Det krävs stor insikt att förstå att alla ting, händelser, möten och omständigheter är till nytta.

Vad annat kan jag göra än att se Gud i allting, välsigna och älska. Jag kan bara göra mitt bästa.