”Mina tankar på attack attackerar min osårbarhet.”

Djuren känner om du är rädd.

De kan läsa ditt sinne.

Så är det med oss människor också om vi bara anstränger oss.

Tankar på attack, irritation eller stress kan påverka ett helt rum, en stad, ett land osv.

Så otroligt viktigt det är att vakta på sina tankar.

Att alltid tänka med Gud.

Gud finns överallt!

Gud är Ljuset och det finns i allting!

Se det!

Var det!

Dela med dig av det!

Jag har tillit till att Han vet vad som är bäst för mig.

Jag följer alltid Hans Röst, Han skall tala om för mig vad jag skall göra, säga och tänka.