”Jag varseblir inte mitt eget bästa.”

Hela livet är en resa.

Allt är stationer med en mening

länge och kanske ännu vet jag inte vad som är bäst för mig

jag förstår inte meningen med det som sker.

Jag inser att målet för min resa redan är uppnått.

Mitt mål är att komma hem till Gud.

Jag är hemma hos Gud!

Men så länge jag går omkring i denna illusion, denna kropp, har jag något att lära.

Allting går ut på att gilla resan.

Att iaktta, att inte döma, att välsigna och älska det jag ser fastän jag inte förstår.

Men jag lär mig att skilja mellan sant och falskt,

att varsebli på rätt sätt,

att överlämna mig i min Faders händer

Han Som vet vad som är bäst för mig.