”Jag kan undkomma den värld jag ser genom att ge upp tankarna på attack.”

Tankar är bilder jag målar.

Jag målar en cirkel av ljus

oändlig och vacker

den omsluter världen jag ser

det är mycket enkelt

jag behöver inte göra så mycket

jag håller i penseln

doppar den i det ljusaste gult

målar med svepande drag

cirkeln av kärlek och soning

jag känner in

jag väljer min rådgivare

jag väljer Honom,

Han som vet vad som är bäst för mig

jag har tillit till att allt är omhändertaget

jag välsignar och välkomnar alla i kärlekens Cirkel.