”Jag är inte ensam om att uppleva verkningarna av mina tankar.”

Orsak och verkan är aldrig skilda åt!

Jag ser och hör hur individer har olika uppfattningar och strider om vem som har rätt.

Jag märker hur lätt jag har att gå in i ”striden” och hävda att vad jag tycker är rätt.

Jag väljer dock att inte göra det utan slutar döma, behåller lugnet i mitt hjärta och sträcker ut friden och kärleken.

Jag ser att det har en lugnande inverkan. Orsak och verkan är aldrig skilda åt! Tack Fader.