”Gud skapade inte en meningslös värld.”

Allting är omhändertaget.

Jag behöver inte bekymra mig!

Jag kan använda tiden till att lära mig att se Kristus i allting, ja precis allting. Ty det är svaret på frågan ”vad är det här till för?”

Jag öppnar mitt sinne, jag blickar in i mitt sinne, jag förlåter, dömer inte. Jag ser Guds Son i min broder. Jag gläder mig åt mina bröder och systrar som är ett med mig.

Allting har en mening – jag välsignar den!