”En meningslös värld framkallar rädsla.”

Ingenting existerar som inte har en mening.

Gud älskar mig

jag älskar Gud

Gud i mig, Gud i dig

Detta är sanningen på en abstrakt nivå.

På den förgängliga nivån,

kämpar jag med att inte gå på egots luriga och uppfinningsrika ”driver”.

Jag behöver verkligen den Helige Ande som hjälper mig att varsebli att egot har ingen mening. Allt är bara ett försök att få mig att tro att jag och alla andra är små separerade kroppar som snart skall dö.

I små heliga ögonblick kan jag se detta. Jag ser att jag är inte en kropp, jag är evig och helig så som Gud har skapat mig. Jag kan känna det i hela mig.