”Jag är aldrig upprörd av den anledning jag tror.”

Jag väljer,

varje ögonblick,

och kanske särskilt varje dag när jag vaknar.

Vad väljer jag?

att inte fatta några beslut på egen hand.

Jag väljer

att se allting på ett annat sätt.

Jag väljer,

att fatta alla beslut tillsammans med min rådgivare som är den Helige Ande.

Jag väljer,

att alltid lyssna till Rösten som talar för -Gud – och ingen annan.