”Detta heliga ögonblick vill jag ge till Dig. Må Du vara Den Som leder, för jag vill följa Dig,

viss om att Din ledning skänker mig frid.”

Jag har slutat planera. I min almanacka finns bara sådant jag skall komma ihåg.

Det som sker det sker.

Jag litar på Gud, att Han vet vad jag behöver och vad som är bäst för mig. Jag lyssnar till Hans Röst och följer den.