”Jag har ingen orsak att känna vrede eller rädsla, för Du omsluter mig. Och i varje behov jag varseblir, är Din nåd allt jag behöver.”

När jag är tyst och lyssnar hör jag Din Röst, Gud. Den är som den ljuvaste musik och finns överallt i allting.

Tänk – när vi små människor kommer underfund med detta, så finns det ingenting att vara rädd för, ingenting att vara arg för. Allting är bara tillräckligt som det är.