”Min syndfrihet skyddar mig mot all skada.”

Hosianna Davids Son,

Sjöng vi så det dånade i St Görans kyrka i går på första söndagen i advent.

Hosianna – som är ett hyllningsrop till Jesus Kristus som kommer med hjälp till oss alla hans bröder.

Vi firade med vår son och hans familj. Lilla Irma 5 år sjunger i kyrkans barnkör och vi lyssnade och tittade med glada miner och sinnen. En glädjefull stund med en underbar präst, lättsam och tillåtande. Tack Gud för att det är så stämningsfullt och tillåtande i Din kyrka.