”Det finns ingen konflikt, för min vilja är Din.”

Tack käresta Gud, jag tömmer mig på allt utom Din Vilja.

Mitt ego är så välutvecklat. Det är så finurligt, det kan så mycket, det är så fullfjädrat. Genom alla åren har jag utvecklat det.

Jag vecklar ut det ytterligare och finner att det i utvecklad form är ingenting. Det är alldeles slätt och oskrivet, ja alldeles tomt.

Jag låter det vara så, ett oskrivet tomt blad.

Jag väntar till dess det fylls med Dina Ord, käraste Gud.