”Jag har redan valt det som Du vill.”

Jag har valt att se allting på ett annat sätt än jag gjort tidigare.

Jag har valt att se allting bortom alla de begränsningar som vi i vår värld lärt oss att lägga på allting. Jag har valt att se allting som fullkomligt, helt och heligt.

Jag har valt att se med kärlekens ögon, att hålla Kristus i handen och låta Honom leda mig på vägen genom livet.