”Jag skall inte vara rädd för att se inåt idag.”

Käraste Gud, hjälp mig att känna friden i mitt hjärta, hjälp mig att se allting med Kristi ögon.

Vad finns i mitt inre?

Där finns ingenting av det min kropps ögon ser.

Där finns Guds Son, där finns jag så som Gud skapade mig.

Där finns Guds Kärlek och Guds frid. Där finns den eviga Oskulden.

Jag fokuserar på att vara den som Gud skapade, jag fokuserar på att vara jag.