”Motstridiga önskningar kan inte vara min vilja.”

Återigen känner jag att allting handlar om vems röst jag följer.

Är det mitt egos röst eller den Helige Andes? Även i den mest turbulenta tillvaron hörs Rösten som talar för Gud. Det är min viktigaste uppgift här i livet, att lära mig att skilja på dessa röster, att lära mig känna igen Guds Röst och följa den.

Det är min enda önskan.