”Jag älskar Dig, Fader, och jag älskar Din Son.”

”Det som är detsamma kan inte vara olikt, och det som är ett kan inte ha åtskilda delar.”

Jag vilar mina lugna ögon på den frid jag känner i mitt hjärta.

Förlåtelsen ger mig trygghet, kärlek och glädje.

I all vänlighet känner jag mig välkommen hem till Gud.

Gud är bilden och ramen är alla symboler av kärlek jag möter. De framhäver Gud, de återspeglar min Faders Kärlek överallt.

Jag går min väg fram genom rädslan för att möta kärleken.