”Den Helige Ande ser genom mig idag.”

Gud finns överallt fast Han inte syns.

Så sjöng vi i söndagsskolan och barnen och jag älskade den sången. Han finns i våra händer och vi klappade, Han finns i våra fötter och vi stampade, Han finns i våra hjärtan dunk, dunk, dunk, Han finns i hela mig!!!!!

Jag upptäcker att tanken att vara till lags (people pleasing) är så djupt rotad i mig att den smyger upp till ytan hela tiden. Jag måste hela tiden vakta mina tankar. Jag måste hela tiden justera dem från felaktiga galna tankar om att göra rätt saker i olika former till ett rätt tänkande med Gud. Att se med Kristi ögon på en förlåten värld där allting är ok.

Gud i mig, jag i Gud.