”All rädsla är borta och endast kärleken är här.”

”Endast lyckliga syner kan nå det sinne som har förlåtit sig självt.”

Idag har jag inget annat att säga än:

Var den du i sanning är.

Var Guds evige Son,

fullkomlig och hel.