”Allt har ett lyckligt slut.”

Så underbart att veta det!!!

Jag läste just en bön av Paramahansa Yogananda. Jag har fritt översatt den och kommer att sätta upp den på min vägg.

”Led mig från mörker till ljus

Led mig från hat till kärlek

Led mig från begränsning till Din outtröttliga makt

Led mig från okunnighet till visdom

Led mig från lidande och död till evigt liv och njutning i Dig

Framför allt, led mig från vanföreställningen om mänsklig hängivenhet till insikten om Din eviga kärlek vilken leker ”kurra gömma” med mig i alla former av mänsklig kärlek.”