”Detta är en dag av stillhet och frid.”

Ja – tack för den. Så är det alla mina dagar.

Gud som är Kärlek är min Fader.

Världen jag ser är vad jag gav den, ingenting mer och ingenting mindre.

Den vittnar om mitt sinne, vad jag tänker, vad jag har inom mig.

Såsom jag tänker så varseblir jag.

Försök inte att ändra världen utan hur du tänker på den.

Varseblivning är ett resultat av mina tankar och inte en orsak.