”Min lycka i nuet är allt jag ser.”

Förlåt och gå vidare.

Bär inget agg. Ha inga hemligheter.

Jag lägger mina hemligheter på bordet och jag ser att de försvinner. Allt som blir kvar är skönheten.

”För syner och ljud måste omvandlas från att vara vittnesbörd om rädslan till att vara vittnesbörd om kärleken.

Det som är mitt kommer till mig när jag är redo.