”Jag har givits Guds Ord för att göra det känt.”

Hur kan jag göra detta?

Många får idéer om att bli lärare, författare, retreatledare och vad det nu kan vara.

Jag får inte denna idé. I stället så säger Gud i mitt hjärta att jag skall vara Honom trogen i det lilla, i vardagen, i mina relationer, ja helt enkelt i stillhet och i tysthet.

Det betyder inte att jag skall vara tyst. Mina barn har slutat säga att jag är flummig när jag talar om Gud och om kärleken. Jag är så glad och lycklig att jag alltid kan prata om Gud så som det självklaraste som finns. De personer som finns i min vardag läser inte En Kurs i Mirakler, men det gör ingenting – jag gör ju det och jag gör det för oss alla. Vi är ju alla Ett oavsett vad vi gör och i varje persons hjärta finns kunskapen om vem vi är och vem vår källa är.

Det finns inget tvivel om att vi är Guds Son och att vår Fader är Gud.