”Jag är omsluten av Guds Kärlek.”

Vilken under tanke.

Låt mig inte glömma den för en sekund.

Låt oss påminna varandra om att vi är omslutna av Guds Kärlek. Alltid.

Speciellt när rädslan kommer krypande. När egots kaoslagar vill göra sig gällande. De är ju ingenting annat än illusioner och ett försök att få oss att tro på olika former av rädsla. De är bara frestelser och misstag som vi enkelt kan rätta.