”Den här dagen tillhör Gud. Den är min gåva till Honom.”

I Himlen är änglar inget märkvärdigt.

Men hur är det på jorden, i världen?

Skenhelig? Är jag skenhelig?

Ja, jag tror det. Att jag emellanåt är sken – helig.

Jag använder det som en ursäkt, men för vad då?

Jag ger ett sken av att vara helig. Men det är ju bara ett försök att vilja skina min helighet på allt och alla och ibland kanske det blir fel. Jag gör så gott jag kan och ibland förstår jag inte bättre än jag gör.

Jag går i livets skola. Jag lär mig och jag ser att allt är lektioner som Gud vill att jag skall lära mig. Gud, jag säger till Dig: ”jag ger Dig min morgon, jag ger Dig min dag”.