”I detta heliga ögonblick är frälsningen här.”

”Och i detta enda hjärtslag förkunnas kärlekens enhet och hälsas välkommen.”

Känn detta heliga ögonblick, detta enda eviga hjärtslag! Det är det enda som finns.

Jag går omkring som en liten myra, fram och tillbaka, hämtar det och hämtar det.

Jag ser allting som händer som i ett töcken, som i en film. Är jag med i den?

Filmen blir mer och mer lycklig, drömmen blir mer och mer lycklig. Fastän jag drömde en mycket konstig dröm i natt. Om myran som fixade och donade.

Men filmer är bara filmer och de har det gemensamt att de inte är sanna. Så vad kan jag göra annat än titta på, acceptera det som händer och inte dra några ”växlar” på det.

Allting handlar om hur jag ser på saker och ting. Jag väljer, jag beslutar – fast inte ensam, jag har alltid Gud vid min sida. Han har sänt den Helige Ande till min hjälp och Jesus finns alltid vid min sida.