”All frälsning vilar på mitt beslut.”

Vad är mitt beslut?

Det kan verkligen variera, beroende på vilken tanke som styr mitt sinne, rätt eller fel tankesystem.

Den yttre bilden av världen är bilden av ett inre tillstånd. Det är ingen idé att jag försöker ändra på världen utan jag får ändra min bild av den.

Den värld jag ser visar mig endast hur mycket glädje jag har tillåtit mig att se hos mig själv och acceptera som min glädje.

Det är jag som väljer, det är jag som beslutar och till min hjälp har jag att bestämma mig vart jag skall och hur jag kommer dit. Vilket är mitt mål och vilket är medlet.

Och mitt yttersta och enda mål är att komma hem till Gud och jag vet att medlet att komma dit är sant seende – eller att se alla mina bröder och systrar som Kristus.