”Gud i Sin barmhärtighet vill att jag skall räddas.”

Gud vill att jag skall vara lycklig.

Jag byter ut alla tankar på krig mot tankar på frid.

Jag stämmer upp i glädjesång till Gud. Sjung lovsång alla länder och prisa Herrens namn.

Jag försöker se min broder utan synd, utan att döma eller värdera. Jag försöker se Kristus i honom. Det är medlet som får mig att nå målet. Sant seende är medlet och frälsning är målet. De går tillsammans, medlet och målet.

Det kan låta lite ”flummigt” men är i synnerhet praktiskt och jordnära att hela tiden försöka praktisera dessa ord i min vardag. Vakta på mina tankar, vakta på hur jag är gentemot mina medmänniskor. Varje gång jag inte är helt glad beror det på att jag har reagerat kärlekslöst på någon av Guds Söner.