”Fader, endast Dig vill jag minnas.”

Det är min önskan, det är min längtan.

Jag vet att på vägen dit måste jag lära mig att förlåta till 100 %, förlåta allting.

Förlåtelse är vägen till lyckan, vägen till Gud. När varje tanke jag tänker är av Gud, fridfulla och älskande, inneslutande allting, accepterande och förlåtande – då är jag hemma.

Jesus, Kristus – jag ber dig; ge mig Guds frid. Tala om för mig vad jag skall göra för att finna den och behålla den.