”Gud är min Fader, och Hans Son älskar Honom.”

Och vi ärar Guds Sons fullkomliga renhet.

Ja, jag är Guds Son, och du är Guds Son. Vi är alla Guds Söner i Ett.

Ja, jag älskar Gud. Jag har en sådan stark Gudslängtan.

Jag vill sitta i Guds Famn och bara vara och skratta och le.

Jag vill sitta i Guds Famn och känna Hans styrka och glädje och kärlek överskölja mig. Det är vad livet går ut på. När en oförsonlig tanke smyger sig in i mig så ber jag den Helige Ande ta bort den och ersätta den med Guds Tanke om fullkomlig renhet och Etthet.