”Ge mitt sinne frid. Låt alla mina tankar vara stilla.”

Sitt tyst och vänta på Din Fader.

Vad är förlåtelse?

Låt inte frestelsen få grepp om dig utan kalla på Gud och se hur alla frestelser försvinner. Kanske måste du vara uppriktig och ärlig och säga eller göra något du inte i ditt invanda mönster vill göra. Men när du kallar på Gud och lyssnar till Hans Röst så får du svaret.

Känn Hans Kärlek, åkalla Hans Namn. Låt allting helas, acceptera och förlåt världen.