”Det finns ingen annan frid än Guds frid.”

Jag är inte en kropp. Jag är fri. Jag är fortfarande som Gud har skapat mig.

Guds frid är en gåva av Honom som jag tacksamt tar emot och ger vidare.

Jag vill ha Guds frid, ingenting annat.

Lilla Ella, 10 år, har idag fått sitt första migränanfall. Jag håller mina händer på hennes huvud och mage och önskar henne Guds frid. Jag erbjuder henne denna Guds gåva, jag erbjuder henne frihet och glädje.

Jag gör det jag blir ålagd att göra.