”Det kan bara vara min egen tacksamhet som jag förtjänar.”

Jag är inte en kropp. Jag är fri. Jag är som Gud skapade mig.

Jag är tacksam för att jag aldrig ger upp. Jag är tacksam för att jag hela tiden tar nya tag, jag lär mig av mina lektioner, jag arbetar hela tiden med att vakta mina tankar och byta ut dem som jag inte vill ha. Det är jag som gör arbetet, det är jag som njuter av livet. Jag kan inte skylla på någon annan eller se upp till någon annan. Vi är alla ett och lika mycket värda.