”Jag lägger framtiden i Guds Händer.”

Allt är lektioner som Gud vill att jag skall lära mig.

Jag lever nu, bara nu, allting ordnar sig till det bästa om jag bara tar det som det kommer.

Den Helige Ande leder mig på rätt väg, den väg kärlekens budbärare går, den väg där jag för varje ögonblick skall vägledas och få veta vad jag skall göra och säga och tänka.

Jag behöver inte oroa mig för någonting.

Känn ingen oro, känn ingen ängslan. Den som har Gud kan ingenting sakna. Gud, din Gud bär allt. Taize nr 51