”Jag har en funktion som Gud vill att jag skall fylla.”

Jag är inte en kropp. Jag är fri. Jag är fortfarande så som Gud har skapat mig.

Jag är fri från alla band, från allt som knyter mig till en kropp, som ser andra kroppar särskilda från mig. Jag är fri att se på ett annat sätt. Jag är fri att se att jag är ett med dig och för evigt förenad. Det är min funktion som Gud vill att jag skall fylla.

I detta jordeliv har jag och många med mig funderat såååå över vad min funktion är.