”Jag är Guds Egen helige Son.”

När jag i min vardag läser denna tanke så slås jag av misstänksamhet. Inte kan väl jag vara Guds Egen helige Son. Ett exempel på hinder för frid. Ett exempel på skuldens dragningskraft. Tack för att jag är medveten om det och tack för att jag påminns om att jag är Guds Egen helige Son.