”Jag känner Guds Kärlek i mig nu.”

Jag drar mig tillbaka och låter Honom visa vägen.

Ja, jag upphör med att själv bestämma vad jag skall säga, vad jag skall göra.

Jag står stilla en stund och väntar på tecknet, tecknet från Gud som talar om för mig när det är dags. Allt skall ges till mig i sinom tid, allt har givits mig i evighet.

Jag är här och där och överallt

det finns ingen gräns

allt är lugn och frid

det är bara jag och ingenting

jag är du och du är jag

Rollerna är borta

de har flugit sin kos

maskerna har ramlat av

kvar finns bara en nakenhet

en avskalad tanke så lätt och så tom.