”Jag är inte en kropp. Jag är fri.”

Förkunna din oskuld och du är fri.

Var den du i sanning är. Glad, överseende och tacksam.

Jag hör Rösten Som Gud har givit mig, och det är endast Den Som mitt sinne lyder.

Våra små ynkliga liv i våra kroppar tycks bestå av att hacka på allting, på vädret, på grannarna, på släkten, på människor i allmänhet. Hackkycklingar. Har människan ett hackbehov?

Vi hackar på det onda, det så kallade onda och vi låter det goda vara. Men är det någon skillnad? Bara symboliskt. Allt handlar om vilken röst jag väljer att lyssna till, vilken röst jag väljer att följa.

Ha överseende – se över det du int4 vill höra. Kanske jag skall gå därifrån, kanske jag skall stanna, vad vet jag. Jag behöver inte göra något av mig själv. Jag får veta vad jag skall göra om jag bara lyssnar till Rösten som talar för Gud.