”Allt är lektioner som Gud vill att jag skall lära mig.”

Förlåt och du kommer att se detta annorlunda.

Jag behöver någon som kan rätta mitt felaktiga seende och denna någon är den Helige Ande som hjälper mig att se annorlunda på det jag ser.

Allt är lektioner som Gud vill att jag skall lära mig, de har alla ett centralt tema. Förlåt och du kommer att se detta annorlunda.

All bedrövelse är en brist på förlåtelse. Låt mig inte glömma att jag kan tillämpa dessa ord när smärtan griper tag i mig eller min broder. Jag skall förlåta och detta kommer att försvinna.

Jag övar lektionen i förlåtelse, varje dag får jag nya lektioner och under dagen kommer det nya hela tiden. Jag tillämpar dem på allt som sker, jag förlåter allt som sker, jag ser att allt är bara mina egna tolkningar, allt sker i mitt eget sinne. Detta är mitt arbete.