”Jag känner Guds Kärlek i mig nu.”

I Gud är jag stark, i Gud är jag allt, i Gud är jag hemma.

Vad annat har jag att göra än att förvalta de gåvor Han ger till mig.

Glöm den här världen, glöm den här kursen, och kom med tomma händer till din Gud!

Stillheten breder ut sig och täcker allting. Förlåt och acceptera allting. Känn ingen oro, känn ingen vrede. Känn efter vad du vill ha, konflikt eller Guds frid.

Förlåt världen, och du kommer att förstå att ingenting som Gud skapade kan ha något slut, och att ingenting som Han inte skapade är verkligt.

När jag känner att heligheten i min relation hotas av någonting så stannar jag upp ett ögonblick och erbjuder den Helige Ande min villighet att trots rädslan och oron låta Honom byta ut denna känsla, detta ögonblick mot det heliga ögonblicket som jag allra helst vill ha.