”Jag vill ha Guds frid.”

Låt aldrig friden i mitt hjärta försvinna! Jag är hos Gud, i Honom är jag stark.

Kompromissa aldrig, var klar över vad du vill! Avstå från alla drömmar. Vakna upp!

Jag tar emot Guds gåva som är Hans frid och jag delar den med mina bröder.

Sträck ut din hand, sträck ut din frid, sträck ut din kärlek.

Var trofast – sant trofast. Trofastheten är konsekvent, den kompromissar inte. Var fast i din tro.