”Jag skall vara stilla ett ögonblick och återvända hem.”

I stillheten kommer jag ihåg Gud.

I stillheten kommer jag ihåg att jag inte behöver göra någonting av mig själv. Den Helige Ande skall tala om för mig vad jag skall göra, säga och vart jag skall gå. Jag är fullkomligt trygg i Honom.

Jag bara finns till hands, stilla betraktande vad som sker, och om Rösten ber mig ingripa så gör jag det, annars inte. Jag blandar mig inte i, jag lägger mig inte i.

Skulle du inte vilja göra varje situation till ett heligt ögonblick? Det heliga ögonblicket som är ett ögonblick av fullkomlig frid, ett ögonblick som jag låter vara precis så som det är. Jag stör det inte, jag blandar mig inte i. Jag låter det omfatta varje situation, ja allting.